Fuldt udlejet flerbrugerejendom på Frederiksberg.

Tilbage til nyheder

4. februar 2020

En langvarig nøglelejer opsagde i foråret sin kontrakt på ejendommen Lindevangs Allé 3. Tomgang er som bekendt enhver udlejers værste fjende. EC bistod udlejer med rådgivning og udlejning og opgaven blev løst uden tomgang for ejendommens ejer.

I forbindelse med ’turn around’ på ejendommen bistod EC med indhentelse af godkendelse og planlægning af ombygning i forbindelse anvendelsesændring til lægeklinik. Med etablering af 2 lægeklinikker på 2 måneder og omrokering af lejere står ejendommen nu igen fuldt udlejet til langsigtede lejere.

EC har en langvarig erfaring med udlejning, salg og rådgivning i forbindelse med flerbrugerejendomme. Flere af vores kunder har flerbrugerejendomme og drager fordele af at have en mægler der kender ejendommen både hvad angår lejere men også hvad angår det bygningstekniske

Udover en tilfreds kunde kan vi glæde os over at det nu bliver nemmere at gå til lægen på Frederiksberg, hvor der netop er stor mangel på læger. Vi er glade for at kunne bidrage til byens udvikling.

Læs mere om udvikling af ejendomme.