Projektstyring

Viden og digitale værktøjer der sikrer overblik

Ethvert ejendomsprojekt kræver planlægning, som er målrettet ejendommens specifikke business case eller investeringsstrategi.

Kontakt os nu: + 45 28 12 48 88 eller pr. mail jl@estateconcept.dk

 

Uanset om det drejer sig om en sanering, renovering, ombygning eller restaurering, tilbyder vi udarbejdelse af en skræddersyet projektplan, som giver optimalt overblik over alle data både for ejendommen og for det tilknyttede team.

Grundig kortlægning og proaktiv identifikation af de forskellige delprocesser og opgaver og ikke mindst deres indbyrdes afhængigheder, er afgørende for at overholde projektets timeline og holde omkostningerne nede.

Jo større et projekt, jo flere parter er der involveret – lige fra arkitekter, specialkonsulenter, ingeniører til nedrivningsfirmaer og alle typer håndværkere. Estate Concept og vores power team af feltspecialister er med hele vejen for at sikre overblik, kontinuitet og et vellykket slutresultat til tiden.

Eksekvering, opfølgning, rapportering

Hele vejen igennem projektet tilbyder vi at holde bygherren opdateret med relevante data om fremdriften på arbejderne. Dette kan fx ske gennem implementering af et cloudbaseret datarum, så ejendommen til enhver tid har overblik over alle data på ejendommen, herunder timeline og budget for projektet. Om nødvendigt etablerer vi et satellitkontor på ejendommen.

I de fleste projekter opstår der uforudsete udfordringer undervejs mod målet, som kræver rettidig omhu. Det kan eksempelvis være originale dele i en fredet bygning, som ikke må fjernes eller ombygges uden tilladelse.

Det kan også være statiske problemstillinger, som bliver afdækket i forbindelse med sanering, nedrivning og renovering, eller at der kommer nye myndighedskrav i forbindelse med ændringer af anvendelse på en ejendom, ejerlejlighed, erhvervsandel eller boligejendom.

Vi kan trække de rigtige aktører ind på de rigtige tidspunkter, tildele opgaver og følge op på eksekveringen af løsninger, så vi sikrer et fortsat stabilt flow i processerne.

Skræddersyet projekthåndtering

Estate Concept tilbyder viden og værktøjer til at sikre overblik, sammenhæng og fremdrift. Vi designer processerne til den enkelte kunde og sag, men går aldrig på kompromis med kvaliteten.

Som del af vores løbende kvalitetssikring kan vi stille en løsning til rådighed, hvor vi videodokumenterer arbejderne og bruger digitale værktøjer aktivt i dialogen med såvel leverandører som bygherrer.  


Læs mere under Ejendomsudvikling

 


Udlejning Salg Erhvervsmægler Rådgivning Ejendomsudvikling Markedslejevurdering


Andre ydelser

Læs også om vores andre ydelser. Du er også altid velkommen til at kontakte os og høre nærmere om, hvad vi kan hjælpe med.


Ejendomsudvikling

Arkitektydelser

Markedslejevurdering

Visuel optimering

3D-scanning med Matterport

Kontakt os her