Markedslejevurdering

Regulering til markedsleje – det skjulte potentiale

Estate Concept tilbyder effektiv bistand i forbindelse med markedslejesager inden for erhvervslejemål såsom detailhandel/butik, kontor, showroom, lager og logistik.

Kontakt os nu: + 45 28 12 48 88 eller pr. mail jl@estateconcept.dk

 

Vi udfører omhyggelig due diligence mht. at undersøge eksisterende markedslejeniveauer for derefter at fastsætte og forhandle et markedslejebaseret lejeniveau, som potentielt set kan øge ejendommens samlede værdi.

Dette gør vi med udgangspunkt i data for tilsvarende lejemål, en vurdering af lejemålets nuværende og potentielle anvendelse samt de faktorer, der kan have indflydelse på lejemålets værdi i den konkrete sag.

Vi udfører omhyggelig due diligence mht. at undersøge eksisterende markedslejeniveauer for derefter at fastsætte og forhandle et markedslejebaseret lejeniveau, som potentielt set kan øge ejendommens samlede værdi.

Som del af markedslejevurderingen analyserer vi bl.a. følgende forhold omkring lejemålet:

  • Kontraktgrundlagets udformning

  • Det lejedes beskaffenhed mht. beliggenhed, stand og anvendelse

  • Parternes vedligeholdelse af de kontraktlige forpligtelser, herunder især lejers iagttagelse af vedligeholdelsespligt

  • Udvikling af ejendommen og dens geografiske område: Har området oplevet en vækst, som kan stimulere en vurdering af anslået højere eller lavere leje?

  • Makroøkonomisk udvikling for samfundet: Er lejemålet indgået på et tidspunkt, hvorefter de økonomiske samfundsforhold siden har udviklet sig i positiv eller negativ retning som helhed eller i forhold til det enkelte anvendelsesområde, geografiske område og branche?

  • Undersøgelse af forligsmuligheder, således at udgifter til eventuelle retssager minimeres eller helst undgås.


Disse forhold er et udvalg af dem, der kan medføre højere lejeindtægter gennem markedslejeregulering, sådan at ejerskabet af den enkelte ejendom gøres mere profitabel.

Alle markedslejevarslings-sager er forskellige, og de mest optimale løsninger opnås gennem en konkret vurdering af den enkelte markedslejesag.

Kontakt os for en drøftelse og vurdering af jeres sag.


Udlejning Salg Erhvervsmægler Rådgivning Ejendomsudvikling Markedslejevurdering


Andre ydelser

Læs også om vores andre ydelser. Du er også altid velkommen til at kontakte os og høre nærmere om, hvad vi kan hjælpe med.


Ejendomsudvikling

Arkitektydelser

Projektstyring

Visuel optimering

3D-scanning med Matterport

Kontakt os her