Arkitektydelser

Arkitektydelser

Med vores in house team med en arkitekt ombord, samt vores team af håndplukkede og kompetente samarbejdspartnere, kan Estate Concept hjælpe igennem hele processen fra ide og skitsefase til færdigt byggeri.

EC bistår med håndtering af byggesager, fx i forbindelse med byggetilladelse, lovliggørelse, anvendelsesændring, ibrugtagningstilladelse og hertil tilhørende tegningsmateriale såsom plantegninger.

Byggetilladelse

Selv de mindste ændringer i en bygning kræver som regel en byggetilladelse, og det kan være svært at vide, hvornår og hvilken tilladelse man skal søge.

Det kan være alt fra udvidelse af en døråbning og fjernelse af et vindue til opførelse af en tilbygning eller nybyg. Skal du have hjælp til byggetilladelse, kan EC varetage byggesagen hos kommunen, producere det nødvendige tegningsmateriale og trække de rigtige aktører ind på de rigtige tidspunkter for at sikre, at dit projekt opnår en effektiv ansøgningsproces og i sidste ende den rette byggetilladelse til at realisere dit projekt.

Lovliggørelse

Nogle gange bliver der lavet ændringer i bygninger uden de rette tilladelser. For at undgå bøde og tilbageførelseskrav kan der laves en lovliggørelse, der sikrer, at dit projekt har de rette tilladelser og er udført korrekt.

Hvis du skulle stå i en situation, hvor dit byggeprojekt kræver en lovliggørelse, varetager EC byggesagen, så projektet er godkendt og lovligt, så du i sidste ende kan tage lokalerne eller ejendommen i brug med god samvittighed og alle tilladelser på plads.

Anvendelsesændring

Skal vi hjælpe dig med anvendelsesændring?

Det kan være svært at overskue krav og lovgivning, hvis du har fundet det perfekte lokale og ønsker at ændre dets anvendelse.

Om det gælder omdannelse fra butik til restaurant eller café, erhverv til bolig eller omvendt, varetager vi de nødvendige byggesager og lovliggørelser, der skal til, for at lokalet er klar til jeres koncept.

Med vores in house team med en arkitekt ombord, samt vores team af håndplukkede og kompetente samarbejdspartnere, kan Estate Concept hjælpe igennem hele processen fra ide og skitsefase til færdigt byggeri.

Ibrugtagningstilladelse

Står du med de rette lokaler til dit koncept men mangler en ibrugtagningstilladelse?

Nogle lokaler og koncepter kan kræve en ibrugtagningstilladelse, før de kan tages i brug til det ønskede koncept. EC holder styr på de nødvendige myndighedskrav og dokumentationer, der skal til, for at lokalerne kan tages i brug til lige præcis dit ønskede koncept.

Plantegning

Mangler du et retvisende overblik over dine lokaler eller ejendom?

EC opmåler og producerer det nødvendige tegningsmateriale, såsom plantegninger, snit, opstalter og situationsplaner for at skabe et retvisende grundlag til enten salg/udlejning eller egen projektudvikling af ejendommen.

Visualisering

Mangler du et friskt perspektiv på dit lokale eller ejendom?

Estate Concept kan visualisere dine projekter og indretningen af dine lokaler, både ved rendering og tegningsmateriale, der kan vise forskellige indretningsforslag eller udførelse på dit byggeprojekt.

EC visualiserer dine ideer, så du kan tage de endelige beslutninger på et oplyst grundlag.


Udlejning Salg Erhvervsmægler Rådgivning Ejendomsudvikling Markedslejevurdering


Andre ydelser

Læs også om vores andre ydelser. Du er også altid velkommen til at kontakte os og høre nærmere om, hvad vi kan hjælpe med.


Ejendomsudvikling

Projektstyring

Markedslejevurdering

Visuel optimering

3D-scanning med Matterport

Kontakt os her