Fredet ”ildebrandshus” genoplives

Tilbage til nyheder

22. august 2019

Historien om brændevinsbrænderens hus fra 1800, som efter en broget historie nu nænsomt restaureres og opdateres til moderne standard i respekt for fortiden.

Brændevinsbrænderens hus

I Kattesundet ligger en fredet bygning, som har kendt bedre dage. Huset er opført i årene 1796 – 1800 af brændevinsbrænder Michael Nielsen Hougaard. I samtidens brandtaksationer står det beskrevet som: ”Et til alle sider grundmuret forhus, 12 alen 2 tommer lang, inddelt i 4 fag, på 1 fag er dybden 13 alen 9 tommer og på resten 15 alen 10 tommer, 4 etager høj, heltag hvori til gaden er anbragt 3 halvrunde tagvinduer, dækket med blik og til gården et simpelt ditto.”

Videre beskrives facadens udsmykning som blandt andet bestående af ”en muret gordongesims” og ”en fordybning 4 fag, hvori kanelyre.”

I stue- og kælderplan har der gennem historien været forskellig butiksvirksomhed. På et billede fra omkring 1920 kan man se, at Erik P. Christensen solgte Ure & Optik i lokalerne og i 1980’erne har der såmænd ligget en pornobiograf. Huset har således en ganske broget historie!

På billedet herunder ses facaden, som den så ud omkring 1920 © VISDA

Kattesundet omkring 1920

 

Trist facade stod i årtier

I dag fremstår facaden noget decimeret. Stueetagens facade blev midt i forrige århundrede blev erstattet af et stort glasparti helt uden visuel og historisk sammenhæng med resten af huset. Bygningen blev fredet i 1991 med den daværende facade, og ingen af de skiftende ejere har ændret denne siden. I dag er den dog fjernet under et nødvendigt arbejde med at understøtte den gamle bygning nedefra. Ved udgravningen i kælderen blev der i øvrigt gjort et stort stenalderfund, som blandt andet er omtalt her: https://politiken.dk/kultur/art5585304/K%C3%A6mpe-stenalderfund-under-gammel-pornobiks

 

Facaden i dag:

 

Nyt liv til det gamle hus

Estate Concept er antaget af bygningens nuværende ejere for at bringe nyt liv i bygningen. Ambitionen er at bringe husets historiske og arkitektoniske værdier frem igen, og samtidig gøre bygningen anvendelig i en moderne kontekst.

Som noget af det første lagde vi en overordnet plan for restaurering og renovering af bygningen i flere etaper, hvor første etape er koncentreret om butikslokalerne. Et af vores mest markante fokuspunkter er at få etableret en facade, som trækker på elementer fra den oprindelige facade og genskaber den visuelle sammenhæng med resten af bygningen.

Vi fungerer som 360 graders rådgiver, idet vi styrer processerne, fastsætter teamet, koordinerer de eksterne rådgivere, står for dialog med relevante myndigheder og løbende holder bygherren orienteret. Vi håndterer desuden markedsføringen af lejemål og forhandling med potentielle lejere.

I løbet af foråret 2019 har vi i tæt samarbejde med ejerne og vores faste samarbejdspartnere researchet, ideudviklet, tegnet, skrevet, tænkt og regnet – og i juni var vi klar med en grundig ansøgning om byggetilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Allerede i juli forelå tilladelsen med enkelte forbehold, som vi nu arbejder videre med.

Samtidig har vi taget hul på udarbejdelsen af myndighedsprojekt til Københavns Kommune.

En spændende sag, som vi glæder os til at arbejde videre på.