EC ON THE ROAD NO. 10: Hvorfor eje, når man kan leje?

Tilbage til nyheder

22. april 2022

Kan man forklare investeringsejendom på 60 sekunder? Det er et godt spørgsmål, som vi håber, du kan svare ja til efter at have set videoen.

 

Videoen kommer flyvende fra start, da Jacob på vej hjem fra en af sine mange løbeture tømmer postkassen. Indehaver Jacob Lefèvre starter ofte sine dage tidligt med en løbetur, for som han siger: Fysisk form er vigtigt, når den mentale form skal holdes skarp.

Hvis du synes, det gik lidt stærkt, så forstår vi det godt, og hermed kommer der lidt uddybende tekst om emnet investeringsejendom:

For at købe en ejendom, i dette tilfælde en erhvervsandel, skal du bruge 40 procent i udbetaling, for at banken vil låne dig pengene. Alt afhængig af dine økonomiske forhold kan dette variere. Du må nødvendigvis også kunne dokumentere en vis stabil indtægt, for at banken vil låne dig pengene.

Hvad er en god investering? I dette tilfælde koster andelen 735.000,00 kr. Dette er købesummen. For at kunne bedømme, om noget er en god investering, er der flere ting der spiller ind, men en vigtig faktor er afkastet eller forrentningen. Afkastet udregner du ved at dividere den årlige leje, fratrukket udgifter, bortset fra varme og el. mv., op i købesummen.

For at kunne udregne afkastet skal du altså kende markedslejen for et lejemål, der svarer til investeringsejendommen, du vil købe. Markedslejen er det beløb, som et sammenligneligt lejemål koster i leje.

Kendskabet til markedslejen er vigtigt, da det giver dig et udgangspunkt for at kende lejeniveauerne i det område, som du vil købe i. Dette skal du bruge senere til at regne dit afkast ud.

I dette tilfælde vurderer vi markedslejen til at være ca. 10.000,00 kr. om måneden plus forbrug eller 120.000,00 kr. om året. Du skal herefter fratrække bidrag til ejerforeningen, skatter mv. for at kende lejeindtægten. I dette tilfælde er udgifterne til andelsboligforeningen 5.500,00 kr. om måneden, dvs. 66.000,00 kr. om året. Fratrækker du de faste udgifter, har du et årligt overskud på 54.000,00 kr.

Årligt overskud udgørende 54.000,00 kr. divideret med købesummen udgørende 735.000,00 kr. = 7,3 %, som så er afkastet. Afkastet udgør det procentuelle overskud ift. købesummen.

Når du har beholdt en investeringsejendom gennem noget tid, så kan du vælge at sælge den igen. Når du igen sælger, får du din oprindelige investering tilbage inklusive en fortjeneste, da ejendom typisk stiger over tid.

Når du har beholdt en investeringsejendom gennem noget tid, så kan du vælge at sælge den igen. Når du igen sælger, får du din oprindelige investering tilbage inklusive en fortjeneste, da ejendom typisk stiger over tid.

I stedet for at betale en udlejer har du dermed i ejerperioden betalt dig selv og sandsynligvis opnået en fortjeneste. At du opnår en fortjeneste, vil selvfølgelig altid være afhængig af markedsudviklingen, og at du har købt til den rigtige pris.

Dette er et eksempel og ikke udtryk for konkret rådgivning men forklarer blot de grundlæggende principper i investering i erhvervsejendom. I praksis er der mange flere elementer, der spiller ind, men ovenstående forklarer de helt grundlæggende principper.

Du skal være opmærksom på, at det kun er visse erhvervsandele, der kan lejes ud. Ejerlejligheder til erhverv kan i udgangspunktet altid lejes ud.

Vil du gerne vide mere om investeringsejendom, er du velkommen til at kontakte os. Ligeledes kan du kontakte os om vurdering af ejendom.  

Indehaver Jacob Lefèvre starter ofte sine dage tidligt med en løbetur, for som han siger: Fysisk form er vigtigt, når den mentale form skal holdes skarp.

Indehaver Jacob Lefèvre starter ofte sine dage tidligt med en løbetur, for som han siger: Fysisk form er vigtigt, når den mentale form skal holdes skarp.


Udlejning Salg Erhvervsmægler Rådgivning Ejendomsudvikling Markedslejevurdering