Projektstyring

Styr på både overblik og detaljer

Ordnung muss sein: Ethvert projekt kræver planlægning. Vi tilbyder udarbejdelse af en overordnet projektplan, som giver overblik både for kunden og for hele det tilknyttede team – og identificerer de forskellige delprocesser og opgaver og ikke mindst deres indbyrdes afhængigheder, som findes i alle byggeprocesser.

Eksekvering, opfølgning, rapportering

Jo større et projekt, jo flere parter er der involveret – lige fra arkitekter, specialkonsulenter, ingeniører til nedrivningsfirmaer og alle typer håndværkere. Estate Concept og vores power team af feltspecialister er med hele vejen for at sikre overblik, kontinuitet og slutteligt et vellykket resultat.  

Vi sørger for at trække de rigtige aktører ind på de rigtige tidspunkter, tildeler opgaver og følger op på udførelsen. Om nødvendigt etablerer vi et satellitkontor på ejendommen, så vi er helt tæt på processerne og kan følge hurtigt op.

Hele vejen igennem projektet sørger vi for at holde bygherren orienteret om fremdriften og eventuelle udfordringer undervejs. Det kan f.eks. være, at man i en fredet bygning støder på originale dele, som ikke må fjernes uden tilladelse – eller at der kommer nye myndighedskrav.

Skalerbar projekthåndtering

Når projektet vokser, har vi viden og værktøjer til at skabe overblik, sammenhæng og fremdrift. Vi tilpasser processerne til den enkelte kunde og sag, men går aldrig på kompromis med kvaliteten.