Markedslejevurdering

Realisering af markedsværdi

EC bistår udlejere med at undersøge markedslejeniveau og fastsætte en markedslejebaseret leje for deres erhvervslejemål. Det gør vi blandt andet med udgangspunkt i information for tilsvarende lejemål, en vurdering af lejemålets nuværende og potentielle anvendelse, samt en række andre faktorer, som har indflydelse på lejemålets værdi.  

I tillæg til selv markedslejevurderingen, gennemgår vi typisk ogs¨andre forhold omkring lejemålet, f.eks.:

  • Kontraktgrundlag
  • Diverse restriktioner fra udlejers side
  • Lokalplaner og restriktioner fra myndigheder
  • Lejers overholdelse af ovenstående

Alle disse forhold kan have betydning for den endelige lejefastsættelse, men også for, hvordan, hvornår og hvor hurtigt en evt. lejestigning kan varsles og implementeres. I juridisk komplekse sager rådfører vi os med vores fast tilknyttede advokat.

 

Videre fra markedslejevurderingen

I nogle tilfælde kan en markedslejesag vise sig at indeholde elementer som kalder på en bredere rådgivning. Vi ser eksempler på, at større eller mindre ændringer af et lejemål kan gøre det langt mere attraktivt i lejeres øjne og dermed bidrage til at øge lejemålets potentiale. Læs mere om dette under ejendomsudvikling.