Ydelser og services

Meget mere end en mægler

Erhvervsandele, erhvervsejerlejligheder, flerbrugerejendomme og fredede bygninger. At eje og drive fast erhvervsejendom indebærer meget mere end solgt eller udlejet.  

Kombinationen af effektiv daglig drift, vedligeholdelse og løbende udvikling er de faktorer, der tilsammen holder ejendommen tidssvarende med minimal tomgang og sikrer, at lejen ligger lunt ift. markedsleje. Forståelsen og eksekveringen af disse faktorer resulterer i et optimeret cashflow og i sidste ende en bedre markedsværdi relativt til forrentningskravet. Vi imødekommer hos Estate Concept dette behov i markedet på rådgivningsbasis, til kunder der ønsker dette.

Også mere end standardløsninger

Estate Concept skræddersyr et unikt forløb til hver ejendomscase. Forløbet kan indeholde forskellige niveauer af convenience alt afhængig af kundens ønske om engagement. Vi servicerer alt fra den mindre erfarne eller spirende ejendomsbesidder eller investor, til administrationsselskaber over til investeringsselskaber der ønsker en full service-ydelse, hvor vi varetager hele forløbet, samtidig med at kunden holdes grundigt orienteret hele vejen igennem.

Vores spidskompetence er at få det optimale resultat på vores ejendomscases, hvor kunden selv vælger hvilken type service og niveau de ønsker. Før vi påtager os en sag, tager vi altid en grundig forudgående forventningsafstemning, da vi betragter kundens tilfredshed som vores succes.  

360 graders rådgivning

Estate Concept tilbyder markedet et 360 graders rådgivningsprodukt, hvor vi har mulighed for at byde ind med alt fra et professionelt blik på den daglige drift her og nu, til varetagelse af basisdrift og frem til den visionære strategi for en ejendomsudvikling. Vi står gerne for planlægning og projektstyring af ejendommen, når kunden ønsker dette.  

Vores rådgivning er baseret på:

 • mange års erfaring og et indgående kendskab til markedsdynamikker
 • solid og pålidelig arbejdsindsats
 • kundekontakt i øjenhøjde
 • passion for bygninger og deres interaktion med mennesker og markedet
 • entreprenør-mindset.

Vi udvikler hele tiden vores rådgivningsydelser for bedst muligt at tilgodese vores kunders behov. Vores ydelser omfatter blandt andet:

 • Ejendomsudvikling og development
 • Projektstyring
 • Due diligence
 • Asset Management
 • Markedslejevurdering
 • Ejendomsoptimering

Jeg vil gerne kontaktes